Lịch mint NFT 20/10

1.CrousNFT Tổng cung: 300, Giá mint: 0.05  SOL –00UTC.

6114 v 6bU7Ad

2.CrousNFTTổng cung:111, Giá mint: 0.08 SOL –8UTC.

NFT

3.HaLo Kraken Tổng cung: , Giá mint: 2.5 SOL – 19:59 UTC.

4.Mystic Men Tổng cung: 5555, Giá mint: 3 SOL –20UTC.

NFT

5.SONGEN Tổng cung: 5555, Giá mint: 1.6 SOL –20UTC.NFT

Có thể bạn quan tâm: lịch mint NFT 19/10

 

tin liên quan