Cách nhận Diamond Rewards từ Magic Eden

Theo Magic Eden đã công bố giới thiệu chương trình Diamond Rewards.

Magic Eden

Diamond Rewards người dùng kiếm kim cương trong các nhiệm vụ khác nhau và mở khóa nhiều phần thưởng hơn trong nền tảng của họ.

Chương trình ra mắt nhằm mục đích thưởng cho cộng đồng vì hành động thể hiện cam kết của họ đối với nền tảng thay vì chỉ khối lượng giao dịch.

Hiện tại có ba cách để kiếm kim cương:

3%20c%C3%A1ch%20ki%E1%BA%BFm%20kim%20c%C6%B0%C6%A1ng

  • Listing: Niêm yết NFT của bạn để bán trên Magic Eden. Khi NFT của bạn được bán, bạn kiếm được kim cương.
  • Bidding: Đặt giá thầu cho NFT trên Magic Eden, khi giá thầu được chấp nhận, bạn kiếm được kim cương.
  • Completing Your Profile: Hoàn thành hồ sơ Magic Eden của bạn bằng cách điền tên người dùng của bạn để kiếm kim cương.

Phần thưởng kim cương này không bị giới hạn trong chu kỳ hàng tháng và sẽ không đổi từ tháng này sang tháng khác.

Theo Magic Eden, điểm trung thành của người dùng là yếu tố quyết định để xác định số nhân cho số kim cương kiếm được, với 100% điểm trung thành nhận được số nhân gấp đôi. Mức độ trung thành được kiểm tra 24 giờ một lần và hệ số nhân mức độ trung thành được áp dụng khi kiếm được kim cương.

%C4%91i%E1%BB%83m%20trung%20th%C3%A0nh

Tính toán điểm trung thành (Loyalty Score) có tính đến hoạt động của người dùng trong 6 tháng qua. Nền tảng NFT phổ biến cũng sẽ giới thiệu nhiều cách hơn để kiếm kim cương và phần thưởng cũng như các lợi ích và phần thưởng kim cương cụ thể trong tương lai.

tin liên quan