Polygon hợp tác với Salesforce xây dựng NFT loyalty

Polygon hợp tác với Salesforce làm chương trình tích điểm NFT

Salesforce

Ryan Wyatt, chủ tịch của Polygon Labs cho biết, công ty phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM), Salesforce, đã hợp tác với nền tảng blockchain Layer 2 Polygon cho một chương trình khách hàng thân thiết dựa trên NFT.

Salesforce sẽ giúp khách hàng của họ onboard lên Polygon bằng nền tảng quản lý của mình để giúp khách hàng tạo ra các chương trình tín dụng dựa trên các tài sản là token.”  Wyatt Tweet vào thứ Năm (16.03).


Salesforce, nền tảng quản trị quan hệ khách hàng (CRM) số 1 thế giới, bắt tay với blockchain layer-2 Polygon xây dựng hệ thống điểm thưởng NFT.

“Theo dõi dữ liệu chuỗi khối theo thời gian thực từ các bộ sưu tập được khởi chạy trên Ethereum và Polygon trong CRM của bạn,” Salesforce cho biết trên trang web dành cho nền tảng Web3 của mình.

Chương trình khách hàng thân thiết có thể mang lại lợi nhuận cho các doanh nghiệp. Khách hàng thân thiết có thể tạo ra khoảng 40% doanh thu của một doanh nghiệp, theo dữ liệu từ Smile.io, một nhà cung cấp chương trình phần thưởng.

 

tin liên quan