Hướng dẫn mint NFT trên Aptos

Aptos là một hệ sinh thái mới đang nổi trong thời gian gần đây, nó phát triển vượt bậc và nhu cầu lưu trữ mã thông báo cũng như sử dụng các tính năng khác của hệ sinh thái này đang tăng cao. NFT cũng là một trong những mảng “Hot” nhất hệ sinh thái này.  Dưới đây là bài viết mình hướng dẫn các bạn cách mint NFT trên hệ Aptos.

Cách mint NFT trên Aptos Devnet bằng ví Martian

Bước 1: cài đặt ví Martian (Bài viết hướng dẫn tại đây).

1 dwGGBp4omoyFKd7ccI sw

Bước 2: Truy cập đường link: https://demo-nft.martianwallet.xyz/ 

Bước 3: Kết nối ví.

Untitled

Bước4: Đặt Tên- Mô tả- NFT URL.

Cung cấp URL hình ảnh NFT và kiểm tra bản xem trước.

Bạn có thể kiểm tra điều này bằng cách nhìn vào cuối URL, URL đó phải là các đuôi .png, .jpg, .jpeg, .gif, .svg và các định dạng tệp hình ảnh khác. Nếu bản xem trước hiển thị hình ảnh của bạn, thì quá trình bạn thực hiện thành công.Aptos Bước 5: Click vào mint

Bước 6: Phê duyệt các giao dịch.

Bây giờ NFT đã được mint, bạn có thể kiểm tra nó trên ví của mình.

Aptos

Dưới đây là  danh sách các dự án NFT trên Aptos đáng chú ý:

 1. AptosMonkeys  https://twitter.com/AptosMonkeys
 2. AptosApeSociety –https://twitter.com/AptosApeSociety
 3. UnicornsesNFT- https://twitter.com/UnicornsesNFT
 4. Aptoads – https://twitter.com/Aptoads
 5. PunkAptos – https://twitter.com/PunkAptos
 6. NevermoresNFT – https://twitter.com/NevermoresNFT
 7. theuglies_nft – https://twitter.com/Ugliesonaptos
 8. AllApesNFT – https://twitter.com/AllApesNFT
 9. Aptomingos –https://twitter.com/Aptomingos
 10. Bruh_bearshttps://twitter.com/bruh_bears
 11. BussinBoomers –https://twitter.com/BussinBoomers
 12. Aptos_chads – https://twitter.com/aptos_chads
 13. NFMShttps://twitter.com/NFMS_nft

 

tin liên quan