Cách thêm blockchain EthereumPoW vào ví Metamask

Các bước để thêm EthereumPoW vào ví Metamask 

Bước 1: Mở và đăng nhập ví Metamask của bạn

vi metamask la gi e1642753219382

Bước 2: Click Add network

Bước 2 thêm blockchain EthereumPoW vào ví MetamaskBước 2 thêm blockchain EthereumPoW vào ví Metamask

Bước 3: Nhập các thông tin

Giao diện thêm mạng EthereumPoW
Giao diện thêm mạng EthereumPoW

Thông tin tại đây cho anh em Copy Paste:

  • Network name — ETHW-mainnet
  • New RPC URL — https://mainnet.ethereumpow.org
  • Chain ID — 10001
  • Currency symbol — ETHW
  • Block Explorer URL — https://mainnet.ethwscan.com

Các thêm blockchain EthereumPoW vào ví Metamask (1)

Xem thêm: Có nên FOMO vào NFT hệ ETHW không?

tin liên quan